Blog

woda w kranie

Jak bezpiecznie rozmrozić kanalizację?

Niskie temperatury występujące od późnej jesieni do wczesnej wiosny nieuchronnie prowadzą do zamarzania wody, co wiąże się ze zwiększaniem jej objętości. W przypadku różnych instalacji może to doprowadzić do rozerwania ich elementów – przede wszystkim rur, ale też złączy czy armatury. W celu zapobiegania takim zdarzeniom rury są obkładane specjalnymi otulinami izolacyjnymi, a także zakopywane na odpowiedniej głębokości, dzięki czemu nie są wystawione na bezpośrednie działanie chłodu. Niestety zdarza się, że w wyniku różnych awarii izolacji woda w rurach zmienia swój stan skupienia. W takiej sytuacji niezbędne będzie profesjonalne rozmrażanie i udrażnianie kanalizacji. W mazowieckim usługi takie wykonuje firma KingKan. Dowiedzmy się, jak można poradzić sobie z zamrożonymi rurami.

Czytaj więcej

wóz WUKO pod budynkiem

Jak poprawnie przepychać rury?

Większość systemów kanalizacyjnych funkcjonuje dzięki spływowi grawitacyjnemu. Woda i nieczystości płynne przemieszczają się w nich za sprawą niewielkiego spadku. Wyrzucanie do odpływów rozmaitych ciał stałych może więc prowadzić do tworzenia się zatorów, które spowalniają przepływ, a z czasem mogą spowodować jego całkowite zablokowanie. W takich przypadkach jedynym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług firmy oferującej profesjonalne udrażnianie kanalizacji. W mazowieckim zajmuje się tym firma KingKan, obsługująca zarówno instalacje znajdujące się wewnątrz budynków, jak i fragmenty ulokowane poza nimi. Przekonajmy się, jakie metody są w tym celu stosowane najczęściej.

Czytaj więcej

pogotowie kanalizacyjne

Jakie usługi świadczy pogotowie kanalizacyjne?

System odprowadzania nieczystości płynnych jest jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego budynku, a także kluczowym składnikiem infrastruktury komunalnej. Właściwe działanie wszystkich urządzeń wykorzystywanych w tym celu jest istotne zarówno z uwagi na wiążące się z ewentualną usterką uciążliwości, jak i zagrożenia zdrowotne oraz koszty usuwania następstw mogących się pojawić problemów. W razie nagłej awarii wyjściem jest skorzystanie z usług pogotowia kanalizacyjnego. Przekonaj się, jakie kłopoty wynikają z niesprawnej kanalizacji i sprawdź, jak może tu pomóc wezwanie specjalistycznej firmy.

Czytaj więcej

inspekcja kanalizacji za pomocą kamery

Na czym polega monitoring kanalizacji?

Sprawne działanie systemu kanalizacyjnego pozwala na bezpieczny odbiór nieczystości z podłączonych do niego obiektów i kierowanie ich do utylizacji. Dzięki właściwej drożności całej instalacji możliwe jest zapobieganie następstwom ewentualnych wycieków, co zwykle oznacza skażenie środowiska, a nierzadko także zagrożenie dla infrastruktury wodociągowej, energetycznej lub komunikacyjnej. Ewentualne usterki to również skomplikowane i na ogół długotrwałe oraz kosztowne prace remontowe i kłopoty wynikające z konieczności odłączenia fragmentu sieci. Najlepszą metodą unikania niespodzianek będzie systematyczny monitoring kanalizacji, który daje możliwość bieżącej weryfikacji stanu technicznego i zapewnia podstawy do planowania przyszłych napraw i włączeń.

Czytaj więcej